Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

Teardrops
10:13
3019 fbde 500
Teardrops
10:13
Ciężko się oddycha jak coś uciska duszę.
Reposted fromlabellavita labellavita viagdziejestola gdziejestola

June 12 2017

21:16
Zdarzyłem się Tobie. Ludzie czasem zdarzają się sobie. Oszukujemy się, że mamy nad tym władzę. To nieprawda. Zdarzamy się sobie. Tak. Zdarzyłaś się mi.
I boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— (via hiniceday)
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaajmaga ajmaga
Teardrops
20:50
6701 4a01
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viacytaty cytaty

June 08 2017

Teardrops
21:48
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Żulczyk
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viapensieve pensieve
Teardrops
20:25
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
12:38
7471 b051 500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viapensieve pensieve
Teardrops
12:37
I choć nie mam Cię na co dzień,
codziennie mam Cię w głowie.
Teardrops
12:35
Jest druga rano. Godzina tęsknoty za ludźmi, którzy nie tęsknią za nami.
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapensieve pensieve

May 31 2017

Teardrops
12:29
Teardrops
12:27
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSalute Salute
Teardrops
12:17
1006 5784 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakotfica kotfica
Teardrops
12:17
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
Teardrops
12:17
Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów- S01E09
Reposted frompastelowe pastelowe viagdziejestola gdziejestola

May 26 2017

Teardrops
19:47
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viascorpix scorpix

May 24 2017

Teardrops
11:33
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viaSalute Salute

April 27 2017

17:32
Teardrops
17:08
5103 b1df 500
Reposted bynienienie1day1roomcharminggirlczekoladowalolacharminggirlohmydeer
Teardrops
13:30

Słuchaj uważnie ludzi, gdy mówią o innych ludziach w Twojej obecności. W dokładnie ten sam sposób będą mówić o Tobie podczas Twojej nieobecności.
— !!!!
Reposted bymillionlittlepiecesCutpetitdaisy
Teardrops
13:22
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl